Premontrei Kántorátus

Rólunk

A Premontrei Kántorátus a Bartók Rádióban

A Premontrei Kántorátus 10 éves jubileumi vesperása – Nagyböjtkezdő vesperás

A Premontrei Kántorátus Gödöllői Kántorátus néven 2009 márciusa óta a Gödöllői Premontrei Apátság támogatásával működő, Zeneakadémiát végzettvagy végző, gyakorló egyházzenészekből álló, rendszeres liturgikus szolgálatot vállaló, 10–12 fős professzionális liturgikus kórus. Művészeti vezetői: Farkas Domonkos, Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Praem. apát

2009 és 2015 között a Kántorátus legfőbb feladata az volt, hogy Gödöllő város különböző templomaiban (Szentháromság-plébániatemplom, Kastély-templom, Premontrei plébániatemplom, Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika) hétről-hétre, a nyár kivételével minden csütörtökön liturgikus szolgálatban, a hívek részvételével megtartott vesperásokat vezessen magyar és latin nyelvű gregorián tételekkel, 16–17. századi polifón kompozíciókkal díszítve, gyakran orgonakísérettel. Időnként szentmisék magas színvonalú előéneklését is vezette, egyéb alkalomszerű liturgikus ünneplések énekes irányítását is vállalta különféle helyeken, valamint koncertszerű előadásban is bemutatkozott már. Részt vett egyházzenei doktori diplomahangversenyeken, komoly része volt a „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM (2012-13) elkészítésében, és szerepet vállalt a „Népzsolozsma-misszió a Hit évében” program (2013) megvalósításában.

A liturgikus kórus 2015. október 1-jétől Premontrei Kántorátus néven folyamatos tevékenységét a Budapest–belvárosi Szent Mihály-templomba helyezte át, és továbbra is minden csütörtök este 6 órakor nyilvánosan polifón vesperást énekel. A közös énekrészekbe minden jelenlévő bekapcsolódhat.

A Premontrei Kántorátus eddigi hét éves szolgálata alatt több, mint 450 vesperáson énekelt. A Kántorátus folyamatos működését adományok és a Gödöllői Premontrei Apátság támogatása biztosítja.


Tagjaink:

Dudinszky Luca

Kiss Rita

Köröshegyi Csenge

Lak Ferenc Pál

Nagy Ákos

Orbán-Katona Ágnes

Orbán-Katona Domonkos

Rudolf Krisztina

Werner Ágnes

Művészeti vezetők:
Balogh P. Piusz O.Praem. apát
Farkas Domonkos egyházzenész-karnagy
Kocsis Csaba egyházzenész-karnagy


Korábbi tagjaink:

Annus Réka, Ángyán Péter, Barta Gergely, Bolyos Koppány, Herkules Anna, Juniki Anna, Kája Sándor, Kiss Mária, Kelényi Tamás Hermann-József O. Praem., Kérges Dániel, Lak Zsuzsanna Katalin, Lukács Gábor Imre O. Praem., Mitrovits Hanna, Nagy Bertalan, Németh Márk, Némethné Dankó Borbála, Orbán Csaba Frigyes O. Praem., Pazsicki Erik, Réger-Orbán Ottilia, Rólik Imre, Sepsi Botond, Varga Márton