Premontrei Kántorátus

Rólunk

A Premontrei Kántorátus egy professzionális liturgikus kórus, amelynek tagjai gyakorló egyházzenészek. Az együttest 2009 márciusában Gödöllői Kántorátus néven alapította a Gödöllői Premontrei Apátság.

Művészeti vezető: Farkas Domonkos
Alapítók: Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Praem. apát

A Kántorátus 2009 és 2015 között Gödöllő város templomaiban (Szentháromság-plébániatemplom, Kastély-templom, Premontrei plébániatemplom, Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika) kezdte meg működését. Az együttes elsőrendű feladata a hívekkel közösen énekelt vesperások zenei vezetése és feldíszítése magyar és latin nyelvű gregorián tételekkel és többszólamú kompozíciókkal, gyakran orgonakísérettel. Alkalmanként szentmisék magas színvonalú zenei szolgálatát is ellátja, valamint koncertszerű előadásban is bemutatkozott már.
Részt vett egyházzenei doktori diplomahangversenyeken, komoly része volt a „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM (2012-13) elkészítésében, és szerepet vállalt a „Népzsolozsma-misszió a Hit évében” program (2013) megvalósításában.

Az együttes 2015. október 1-jétől vette föl a Premontrei Kántorátus nevet, tevéknységét pedig áthelyezte a Budapest–belvárosi Szent Mihály-templomba.

2020. októbere újabb változást hozott az együttes életében. A rendszeres liturgikus szolgálatok visszakerültek a Gödöllői Premontrei Apátság templomába, ahol a kórus vesperások rendszeres éneklése mellett havonta egyszer szentmisén is szolgál.

A Kántorátus folyamatos működését adományok és a Gödöllői Premontrei Apátság támogatása biztosítja.

A Premontrei Kántorátus 10 éves jubileumi vesperása – Nagyböjtkezdő vesperás


Tagjaink:

Gólya Eszter, Kiss Rita, Kőröshegyi Csenge, Lak Zsuzsanna Katalin,
Orbán-Katona Ágnes, Réger-Orbán Ottilia, Rudolf Krisztina, Werner Ágnes

Barta Gergely, Lak Ferenc Pál, Lukács Gábor Imre OPraem, Nagy Ákos,
Nagy Bertalan, Orbán-Katona Domonkos, Varga László

Művészeti vezető:
Farkas Domonkos

Alapítók:
Kocsis Csaba
Balogh P. Piusz OPraem, apát


Korábbi tagjaink:

Annus Réka, Ángyán Péter, Bolyos Koppány, Gera Júlia, Herkules Anna, Juniki Anna, Kája Sándor, Kiss Mária, Kelényi Tamás Hermann-József OPraem, Kérges Dániel, Németh Márk, Némethné Dankó Borbála, Orbán Csaba Frigyes OPraem, Pazsiczki Erik, Réger-Orbán Ottilia, Rólik Imre, Sepsi Botond, Varga Márton