Rólunk

A Premontrei Kántorátus Gödöllői Kántorátus néven 2009 márciusa óta a Gödöllői Premontrei Perjelség támogatásával működő, Zeneakadémiát végzettvagy végző, gyakorló egyházzenészekből álló, rendszeres liturgikus szolgálatot vállaló, 10–12 fős professzionális liturgikus kórus. Művészeti vezetői: Kocsis Csaba és Balogh P. Piusz O. Praem.

2009 és 2015 között a Kántorátus legfőbb feladata az volt, hogy Gödöllő város különböző templomaiban (Szentháromság-plébániatemplom, Kastély-templom, Premontrei plébániatemplom, Máriabesnyői Nagyboldogasszony-bazilika) hétről-hétre, a nyár kivételével minden csütörtökön liturgikus szolgálatban, a nép részvételével megtartott vesperásokat vezessen magyar és latin nyelvű gregorián tételekkel, 16–17. századi polifón kompozíciókkal díszítve, gyakran orgonakísérettel. Időnként szentmisék magas színvonalú előéneklését is vezette, egyéb alkalomszerű liturgikus ünneplések énekes irányítását is vállalta különféle helyeken, valamint koncertszerű előadásban is bemutatkozott már. Résztvett egyházzenei doktori diplomahangversenyeken, komoly része volt a „Hangzó népzsolozsmák” DVD–ROM (2012-13) elkészítésében, és szerepet vállalt a „Népzsolozsma-misszió a Hit évében” program (2013) megvalósításában.

A liturgikus kórus 2015. október 1-jétől Premontrei Kántorátus néven folyamatos tevékenységét a Budapest–belvárosi Szent Mihály-templomba helyezte át, és továbbra is minden csütörtök este 6 órakor nyilvánosan polifón vesperást énekel. A közös énekrészekbe minden jelenlévő bekapcsolódhat.

A Premontrei Kántorátus eddigi hét éves szolgálata alatt több, mint 250 vesperáson énekelt, és öt alapító tagját lassan változó összetételével mindeddig megtartotta. A Kántorátus folyamatos működését adományok és a Gödöllői Premontrei Perjelség támogatása biztosítja.